Novinky & aktuality

Program 2017

10.12.2016

Na webu je nový program pro rok 2017. Můžete se s ním seznámit a popřemýšlet, které z exkurzí byste se chtěli zúčastnit. Pro rok 2017 jsou připraveny opět dvě vícedenní exkurze, a to do Krkonoš a na Šumavu, opět se zajímavým programem a s ubytováním na osvědčených místech. 

Pokud jde o tyto dvě exkurze, - pokud se chcete přihlásit, učiňte tak co nejdříve, protože koncem února již musíme upřesnit rezervovanou kapacitu pro ubytování. Zatím máme rezervovanou kapacitu pro celý autobus, a tak dejte vědět svým přátelům, známým, ... zkrátka musíme koncem února říci, zda ji využijeme, anebo ne.

Jednodenní exkurze jsme připravili prozatím dvě,a  to do Znojma a do Kroměříže. Připravujeme ještě další, snažíme se program připravit tak, aby byl pro Vás zajímavý... vloni se několik jednodenních pro malý počet přihlášených nekonalo.

V nejbližší době rozešleme našim členům a účastníkům minulých exkurzí program v podobě známé brožurky. 

Těšíme se na Vaše přihlášky, a přejeme Vám všem poklidný a krásný Advent a šťastné, pohodové a klidné Vánoce!

KAHÁNEK se zapojil do projektů Rozkvetlá Trojice a Park U Kapličky

01.09.2016

Kahánek se v duchu svých stanov i programu stal jedním z účastníků projektů Rozkvetlá Trojice v Rosicích a Park U Kapličky v Zastávce. 
Oba tyto projekty se týkají výsadby stromů v přírodě, resp. rekultivace prostor v obci, jejich cílem je přispět ke kultuře života v místě, vracet místům jejich kulturní a společenský rozměr a přispívat o povědomí a sounáležitosti s místem, ve kterém žijeme.
Kahánek se do obou projektů zapojil finančním příspěvkem. Spojené síly všech zapojených partnerů a obcí společně s grantem Nadace Partnerství pro rosický projekt (Zastávka bohužel grantovou podporu nezískala) umožní přispět ke zlepšení životního prostředí v Rosicích a v Zastávce.    

O Kulturně-vzdělávacím spolku Kahánek

KAHÁNEK Kulturně-vzdělávací spolek (dále jen „KKVS“) je samostatný spolek založený v roce 2015, sdružující zájemce o kulturu, vzdělávání, poznávání a společenskou činnost ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

KKVS napomáhá rozvoji a popularizaci vlastivědné, poznávací, vzdělávací, osvětové a společenské práce a aktivit, a to se zvláštním zaměřením na posilování vědomí kulturně-historické identity obyvatel Mikroregionu KahanTuto činnost vyvíjí ve spolupráci s Mikroregionem Kahan, členskými obcemi a lokálními institucemi, dále pak s paměťovými institucemi, jako jsou muzea, archivy, knihovny, ústavy památkové péče a také s vysokými školami a akademickými pracovišti, stejně jako s vlastivědnými spolky a kluby.

Jedním z důležitých cílů činnosti je spolupráce v rámci návaznosti na projekt podpory rozvoje meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR „Obce sobě“ , číslo projektu CZ.1.04./4.1.00/B8.0001. Ve volné  návaznosti na tento projekt chce KAHÁNEK přispět k aktivnějšímu a zajímavějšímu životu zejména obyvatel středního a seniorského věku z obcí v našem regionu.

KAHÁNEK nabízí obyvatelům Mikroregionu Kahan, ale zdaleka nejenom jim, aktivní zapojení do svého programu, v rámci kterého nabízí vzdělávací aktivity – poznávací vlastivědné exkurze a výlety, v brzku i přednášky, tematické vycházky, to vše postavené na atraktivním a zajímavém programu a seriózním přístupu. Bude-li zájem, chceme připravit i letní několikadenní pobyt pro seniory se zajímavým programem.

KAHÁNEK může nabídnout obcím, spolkům i Klubům seniorů na míru připravené akce, výlety a zájezdy, a zpestřit tak jejich aktivní činnost.