Obr%c3%a1zek znojmo

NA NÁVŠTĚVU KRÁLOVSKÉHO MĚSTA I NA SKLENIČKU MORAVSKÉHO VÍNA

20.4.2017, sobota Odjezd: 8:00 300,- Kč PhDr.Ludvík Vaverka
číslo akce: 2017-01

Zastávka – Ivančice – Znojmo (návštěva královského města i znojemského hradu, patřícího českým králům, který byl roku 1710 na základech středověkého hradu přestaven na trojkřídlý barokní zámek; prohlídka rozsáhlého několikapatrového Znojemského podzemí z 13. až 17.století) – Šatov (vinařská obec, známá svým sklepem, vymalovaným fantastickými malbami místního lidového umělce Maxmilliana Appeltauera. Labyrintem chodeb Malovaného sklepa návštěvníky provázejí výjevy z historie, pohádkové postavy či fantazijní výjevy (součástí prohlídky je i vzorek vína) – Zastávka.

Obr%c3%a1zek krom%c4%9b%c5%99%c3%ad%c5%be

DO ROZKVETLÝCH ZAHRAD I POHÁDKOVÉHO ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU

21.5.2017, sobota Odjezd: 8:00 410,- Kč PhDr.Ludvík Vaverka
číslo akce: 2017-02

Zastávka – Slavkov u Brna – Bučovice - Střílky (prohlídka hřbitova s výkladem - hřbitov je unikátní památka z 1. poloviny 18. století. Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou je hřbitov vzácné umělecké dílo z doby baroka evropského významu. Od r. 2010 Národní kulturní památka) - Kroměříž (prohlídka arcibiskupského zámku; k vidění je rokokový sál s bohatou štukovou výzdobou, Carský pokoj, Růžový salon či Trůnní sál nebo vzácná zámecká knihovna. V okolí zámku navštívíme Podzámeckou zahradu anglického typu se vzácnými stromy z celého světa se spoustou rybníků, potůčků, romantických zákoutí doplněných sochařskou výzdobou. Dále si prohlédneme historickou Květnou zahradu. 

Obr%c3%a1zek krkono%c5%a1e

K POHÁDKOVÉMU JEZERU V POLSKÝCH KRKONOŠÍCH I NA TAJEMNÉ ČERNOHORSKÉ RAŠELINIŠTĚ

1.-4.6.2017 Odjezd: 6:30 1 400,- Kč Ivana Vaverková, PhDr.Ludvík Vaverka
číslo akce: 2017-03

1. den:

Zastávka - Brno – Svitavy - Častolovice (prohlídka soukromého renesančního zámku, který stojí na místě původní vodní tvrze. Uvidíme např. umělecká díla renesance, baroka, empíru a biedermeieru, zachovalé renesanční kazetové stropy vytvořené v Častolovicích a datované kolem roku 1600, obrazy barokních mistrů a kopie obrazů Petra Paula Rubense atd.) – Jičín (prohlídka malebného města spjatého s pohádkovou postavou Rumcajse; městská památková zóna - velkolepé náměstí s podloubím a mnoha historickými domy, které zdobí především barokní zámek, propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu pak tvoří oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána - věž je vysoká 52 metrů a po zdolání 156 schodů se nabízí rozhled z vyhlídkového ochozu ve výšce 32 metrů., kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky - jezuitské koleje; procházka okolo letohrádku Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje čtyřřadá lipová alej) – Rokytnice nad Jizerou - ubytování.

2. den:

Rokytnice nad Jizerou – Pec pod Sněžkou (lanovkou na Sněžku, sestup ke Slezskému domu ve výšce 1 400 m n. m., odtud k polskému jezeru Maly Staw - druhé největší ledovcové jezero v Krkonoších ve výšce 1183 m n.m., odpočinek a možnost občerstvení u nejkrásnější a nejstarší turistické chaty Samotnie ve výšce 1195 m n. m., první zmínka o ní už roku 1670; odtud do Karpacze (dřevěný kostel Wang – perla dřevěné skandinávské architektury; přestěhován v roce 1842 z norského městečka Vang) – Rokytnice nad Jizerou. Chůze celkem cca 10 km, nutná je turistická obuv.

 3. den:

Rokytnice nad Jizerou – Harrachov - Kowary (prohlídka parku miniatur – kostely, zámky a kláštery Dolního Slezska, návštěva dílny, kde stavby vznikají; exteriér budovy nemocnice Wysoka Laka. Budova nemocnice byla postavena v letech 1900 - 1902 podle projektu vratislavského architekta Karla Grossena, podle vzoru podobného objektu ve švýcarském Davosu. Je to rozlehlá secesní stavba s četnými věžemi a štíty. Budova se nachází v přírodním parku a níže se táhne široká louka, ze které je vidět krásné panoráma Krkonoš) - Jelenia Gora (procházka starobylým město Dolnoslezského vojvodství; náměstí se zachovalým podloubím, kostely atd.) – Rokytnice nad Jizerou.

 4. den:

Rokytnice nad Jizerou – Jánské Lázně (jediné lázně na české straně Krkonoš, zaměřené na léčbu pohybového ústrojí, zvláště po obrně. Procházka kolonádou ke Starostovu prameni, socha Krakonoše z hořického pískovce; kabinovou lanovkou na Černou horu 1 299 m.n.m. tzv. „Černohorský expres“, rozhledna Panorama, po Poledníku nejvyšší rozhledna v ČR; okruh Černohorským rašeliništěm-největší vrchovištní rašeliniště na území KRNAPu staré 6000 let a nejstarší naučná stezka v Krkonoších. Chůze cca 4 km) – Brno - Zastávka.

Obr%c3%a1zek ka%c5%a1perk 2

POHLEĎME NA ŠUMAVU Z JEJÍ „STŘECHY“ I Z VĚŽE KRÁLOVSKÉHO HRADU KAŠPERKU

7.-10.9.2017 Odjezd: 6:30 1 450,- Kč Ivana Vaverková, PhDr.Ludvík Vaverka
číslo akce: 2017-04

1. den:

Zastávka - Brno – Jihlava – zámek Březnice (prohlídka renesančního zámku; v interiéru velká renesanční jídelna, zámecká kaple, rytířský sál s kazetovým stropem a Lokšanská knihovna z roku 1558, která patří mezi nejstarší dochovanou u nás. K zámku patří kromě klasického anglického parku renesanční bylinná zahrádka) - Písek (prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst u nás - nejstarší dochovaný kamenný most ve střední Evropě, exteriér gotického hradu ze 13. století, dnes muzeum; zbytky městských hradeb, místo, kde stávala Putimská brána, „Dům U koulí“ – bydlel zde spisovatel Fráňa Šrámek – dějiště románu Stříbrný vítr; Palackého sady vzniklé pod městskými hradbami na místě zrušeného hradního příkopu – pomník Františka Palackého a Adolfa Heyduka, barokní socha Neptuna, hostinec u Reinerů, kde bydlel básník Adolf Heyduk; Křižíkova elektrárna - nejstarší fungující hydroelektrárna v Čechách zbudovaná pro potřeby městského osvětlení, které instaloval ing. František Křižík v roce 1887; volno na oběd) – Železná Ruda (ubytování).

 2. den:

Železná Ruda – Alžbětín – Bavorská Železná Ruda (návštěva kostela sv. Jana Nepomuckého z roku 1909 s barokní výzdobou. Ve spodní části kostela je jeskyně s oltářní sochou Panny Marie) – Brennes (kabinkovou lanovkou vyjedeme na nejvyšší horu Šumavy – Grosser Arber – Velký Javor, přezdívaný („střecha Šumavy“) ve výšce 1 456 m n.m., na vrcholu jsou radarové věže NATO ze 70. let minulého století, kaple sv. Bartoloměje a u ní zdobená umrlčí prkna; odtud sejdeme na Malý Javor (1384 m n.m.) a pak k Malému javorskému jezeru a zpět do Brennes) – Železná Ruda. Chůze celkem cca 12,5 km většinou přírodním terénem.

 3. den:

Železná Ruda/Alžbětín - Zwiesel - Rinchnach – Grafenau - Pasov (procházka starobylým a historickým městem až k soutoku tří řek – Dunaj, Inn, Ilz; Dóm sv. Štěpána -  ukázka výjimečné italské barokní architektury, největší chrámové varhany na světě – návštěva varhanního koncertu, exteriér Horního a Dolního hradu; Stará radnice, Dům u divého muže, pasovský kamenný artefakt „Pasovský blb“. Volno k individuální prohlídce) – Grafenau – Zwiesel – Alžbětín/Železná Ruda.

 4. den:

Železná Ruda – Špičák (od hotelu Rixi k pověstmi opředenému Čertovu jezeru ledovcového původu, hlubokému 36,5 m, v nadm. výšce 1030 m n.m. a odtud zpět do osady Špičák) - Kašperk (prohlídka monumentálního strážního hradu, založeného Karlem IV. na ochranu „Zlaté stezky“) –Kašperské Hory (oběd) - Tábor – Brno - Zastávka.